Dansk Forening for Jordbundsvidenskab

Danish Soil Science Society  english version

 

Velkommen til Dansk Forening for Jordbundsvidenskab

Welcome to the Danish Soil Science Society

Studenterdag

6. studenterdag afholdes 1. december på Inst. Plante - og Miljøvidenskab (6. sal i Højhuset), Thorvaldsensvej 40, Frb C 

Program:
13.00 – 13.10 Welcome address and tribute to the World soil day (5.12)
13.10 – 14.00: Oral presentations.
Final program.
14.15 – 15.00: Oral presentations
15.15 – 16.00: Associate senior lecturer Edith Hammer and Post-doc Kristin Aleklett, Microbial Ecology, Lund University. Soil on a chip – how to use microfluidics to study microbial ecology in soil systems. Read about Edith and Kristin’s research
here.

Der serveres kaffe og kage i pausen. Tilmelding til gry@plen.ku.dk.

 

Generalforsamling i Dansk Forening for Jordbundsvidenskab 2017 og rundbordssamtale om undervisning i jordbundslære. 

7. april kl 15 i lokalet rum R645 på Inst. Plante - og Miljøvidenskab (6. sal i Højhuset), Thorvaldsensvej 40, Frb C 

 

Forud for generalforsamlingen med start kl 13.15 afholdes en rundbordssamtale med ordstyrer og workshop om undervisning i jordbundslære ved de videregående uddannelser. Medbring nogle noter til de pinde, du evt. gerne vil bidrage til.

 

Jordbundslæren ved de videregående uddannelser anno 2017 – lost in transition eller fuld fart frem?

 • Udviklingstendenser i undervisningen i jordbundslære på universiteterne og de mellemlange videregående uddannelser i Danmark og udlandet.

 • Udviklingstendenser i de studerendes læring, færdigheder og kompetencer – hvordan går det?

 • Kan der samarbejdes med MVU og erhvervsliv om undervisningen i praktiske/analytiske færdigheder?

 • Undervisningsmaterialer, modeller og lærebøger – hvad findes der og er der behov for udvikling af nyt?

 • Jordbundslære og kemi i studiestarten – hvordan møder man en inhomogen studentergruppe gennem jordbundslæren?

 • Rekruttering til de videregående jordbundskurser på kandidat og Ph.D. niveau – kan der samarbejdes på tværs af institutter om egnede kurser?

 • Er virtuelle undervisningsmaterialer på www godt eller skidt? Kan DFJ hjælpe med at finde og videreformidle det bedste?

 • Hvordan sikres de praktiske færdigheder i kortlæsning, forståelse og tolkning af digitale jordbundskort, egen kortlægning, udtagning af jordprøver, analyse og fortolkning?

 • Kan teoretiske øvelser erstatte praktiske øvelser i felt og laboratorium?

 • Kan der samarbejdes om ekskursioner?

___________________

Ekskursion til Præstø Fed

Fredag 9/9, kl. 12-17

Dansk Forening for Jordbundsvidenskab arrangerer halvdagsekskursion til Feddet ved Præstø Fjord fredag 9. september med start fra KVL (Thorvaldsensvej 40) kl. 12,00.

Feddet er en delvist fredet halvø (odde), der afskærer Præstø Fjord fra Fakse Bugt. Det er dannet ved tilførsel af primært sand og grus (samt flintesten) fra Stevns kombineret med landhævning (ca. 1,5 m). Vi vil se på jordbundsudviklingen på det sandede/grusede udgangsmateriale på tre lokaliteter under forskellige vegetationstyper – et par jordbundsprofiler er vedhæftet. Ekskursionen ledes af docent Lars Holm Rasmussen, Professionshøjskolen Metropol, som har lavet omfattende studier af jordbunden og ørnebregnebevoksningerne på Feddet.

Deltagelse i ekskursionen koster 50 kr, som dækker sandwich, dels drikkelse, transport og kaffe. Af hensyn til transport og indkøb af mad/drikke skal du tilmelde dig ekskursion til Ingeborg Callesen (ica@ign.ku.dk) eller Ole K. Borggaard (okb@plen.ku.dk) senest 14/8.

______________________ 

Announcement : Annual general assembly, April 9. 14.00 on Frederiksberg campus. Room to be announced.

Followed by talk by Christian Mikutta, PLEN, KU

Arsenic in Wetland Soils: Minerotrophic versus Ombrotrophic Peatlands

The metalloid As is recognized as a potentially toxic trace element threatening soil and drinking water resources in many parts of the world. Wetlands have been shown to accumulate As but the mechanisms of As immobilization in these organic matter (OM) dominated ecosystems are poorly understood. So far, the influence of OM on the fate of As in wetlands and related environments has been mainly discussed in terms of the reductive dissolution of As-bearing metal-(oxyhydr)oxides, competitive adsorption and redox reactions, stabilization of As-bearing mineral colloids, and the precipitation of As-bearing minerals. However, several wetland systems and peaty sediments showed As enrichments not related to the presence of As-bearing minerals, suggesting an immobilization of As through complexation with OM. This talk will give an overview of potential As-OM interaction modes and highlight fundamental differences in As immobilization between minerotrophic and ombrotrophic peatlands.
 

______________

 

7th Global Workshop on Digital Soil Mapping

Workshop at Aarhus University, Denmark from 27 June – 1 July, 2016. Call for abstract is now open. Read more at digitalsoilmapping.org [call for abstracts]
Key themes for the meeting include:
 • Data collection, acquiring new input information and auxiliary data (especially remote sensing, proximal soil sensing, digital terrain model data etc.); data combination
 • Soil and environmental sampling optimization for DSM purposes
 • Scorpan model functions (classification and regression trees, random forests, artificial neural networks, etc.)
 • Introducing new methods and models and modification of the older ones
 • Exploitation and processing of legacy data
 • Mapping scale issues, upscaling and downscaling, maps disaggregation; harmonization of maps of different origin
 • Map uncertainty assessment
 • Visualization of the DSM products
 • Applications of DSM (e.g. soil organic carbon mapping, soil degradation maps)
 • GlobalSoilMap.net project
Venue:
Aarhus University Campus, DK-8000 Aarhus C

 

 

 

Se flere jordprofiler

 

News

2017-7  ESDAC newsletter : Hydraulic soil properties

ESDAC: SOC map and projection for EU

2016: IUSS announces International Decade of the Soils (2015-2024) and issued the [Vienna Soil Declaration]

EUROSOIL, Istanbul, 17-22 July.

2015: Newsletter from European Soil Data Centre, JRC   September August  June May April January

21. November 2014 Seminar on drainage [In Danish]. Invitation

The British Society of Soil Science is now taking bookings for the 2014 Annual Meeting “Delving into the dark; emerging techniques, approaches and tools for soils research” which takes place at the University of Manchester, Manchester, England on 3rd and 4th September 2014.
Invitation

July 2014: Newsletter from European Soil Portal, JRC

June 2014: Lektor Søren Munck Kristiansen, AU will represent Denmark in IUSS at the 20th World Congress of Soil Science in Korea

Newsletter from European Soil Portal, JRC: May 2014

2013: December, November, Oct, Sep, Aug

July: Newsletter from European Soil Portal, JRC

June: Newsletter from European Soil Portal, JRC

Karina K. Jessing modtog DFJ's Ph.D. pris. Indstilling.

Referat og regnskab fra årets generalforsamling, 1. marts 2013

Kommende arrangementer:

20th World  Congress of Soil Science, 8. -13. Juni 2014, Korea

Mindeord for Jens Peter Møberg, Nov 2011 (pdf)

 

IUSS on facebook                              DFJ på facebook