Dansk Forening for Jordbundsvidenskab

Danish Soil Science Society  english version

 

Velkommen til Dansk Forening for Jordbundsvidenskab

Welcome to the Danish Soil Science Society

Dansk Forening for Jordbundsvidenskabs mangeårige sekretær, professor, dr.scient. Henrik Breuning-Madsen R, Ringsted, er død, 69 år gammel.

Henrik Breuning-Madsen blev i 1975 cand.scient. i geografi fra Københavns Universitet (KU). I 1978 blev han lic. scient. på afhandling om jordbundskartering og bonitering. Han blev dr. scient. i 1983 på disputatsen ”Himmerlands jordbundsforhold”. Han var fra 1981-83 ansat ved Landbrugsministeriets Arealdatakontor (ADK) som projektleder for jordbundsundersøgelser langs DONGs hovedtransmissionsledninger og for kortlægning af okkerpotentielle områder i Jylland og landbrugets afvandingsbehov. I perioden 1983-1990 beklædte Henrik et lektorat ved KU men var også projektleder ved ADK, hvor han ledte den landsdækkende kortlægning af potentielle marginaljorder, samt jordprofilundersøgelser i  Kvadratnet for nitratundersøgelser og senere Level I overvågningen af skove. Han var koordinator for opbygningen af en europæisk jordbundsanalysedatabase og den danske jorddatabase, som idag udgør videngrundlaget for arealforvaltningens digitalisering. Fra 1991 og indtil sin død var Henrik professor i jordbundsgeografi ved KU.

I hele perioden var Henrik involveret, ofte som initiativtager, i en lang række forskellige jordbundsgeografiske forskningsprojekter i Danmark og udlandet. Han var dybt involveret i undersøgelser af jernoxidkappedannelsen i bronzealdergravhøje ved Skelhøj, Hüsby og Kongsted og i etableringen af eksperimentalgravhøje ved Lejre. Undersøgelser og klarlægning af dannelsen af klimpelandskaber var også en af Henriks fortjenester. I forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen lavede han undersøgelser på Bellona, Solomon Islands, af jordbundsdannelsen i guanoaflejringer. Henrik har gennem årene ydet en meget stor indsats omkring jordbundsforhold i Ghana i samarbejde med forskere fra University of Accra. Det drejer sig bl.a. om opsamling og undersøgelser af harmattanstøvet, studier af forekomst og dannelse af pisoliter i en tropisk regnskov og af næringsstofforholdene i sandjorder af væsentlig landbrugsmæssig værdi. Henriks forskning har i vid udstrækning været fondsstøttet og resultaterne er publiceret i velrenommerede udenlandske tidsskrifter.

Henrik var nysgerrig og hans interesser spændte fagligt meget bredt. Da han desuden var et spændende og opsøgende menneske har han gennem årene samarbejdet med en lang række danske og udenlandske forskere fra forskellige forskningsområder bl.a. arkæologer, geologer, jordbundskemikere og -fysikere, kronologer og pedologer. Det var dog karakteristisk for Henrik, at trods hans brede faglige interesse så spillede jordbunden altid en væsentlig rolle i såvel hans forskning som undervisning/vejledning.

Ud over at han gennem mange år var en meget værdsat sekretær for Dansk Forening for Jordbundsvidenskab, så har Henrik varetaget andre vigtige tillidshverv. Han har været institutleder og han har været generalsekretær i Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab samt generalsekretær og til sidst  vicepræsident i Det Kgl. Danske Geografiske Selskab. Han har været redaktør af Danish Journal of Geography og medlem af redaktionskomiteerne for Naturens Verden, Vand og Jord og West African Journal of Applied Ecology.

Med Henriks bortgang har jordbundsgeografien mistet en markant og initiativrig forsker; de studerende har mistet en engageret lærer; Dansk Forening for Jordbundvidenskab har mistet et iderigt og meget vidende bestyrelsesmedlem, og vi har mistet en god ven og kollega.

 Ingeborg Callesen, Gry Lyngsie, Bjarne W. Strobel og Ole K. Borggaard

Mindeord som pdf 

Kommende arrangementer:

Tuesday 9. April 2019 DFJ seminar - "The use of spatial data in soil science and ecology" and general assembly.

______________

Se flere jordprofiler

 

News

2018 Søren Munck Kristiansen voted for DFJ at the IUSS 21st WSC in Brazil

ESDAC newsletter : Hydraulic soil properties

ESDAC: SOC map and projection for EU

 

 

IUSS on facebook                              DFJ på facebook