Dansk Forening for Jordbundsvidenskab

Danish Soil Science Society

 

2021

16. December Generalforsamling på Zoom.

2020

22. august Generalforsamling. Snedinge Møllevej 66, 4230 Skælskør. Herefter vejkantsmøde om jordkortlægning ved Casper Szilas, GPS Agro.

2019

24. maj Foredrag (kl 15) og generalforsamling (kl 16)

2018

5. December DFJ studenterdag

27. August kl 12 - 17. Mødested: P-pladsen Goliaths hoved i Stensbæk plantage syd for Ribe. Slutter kl 17 ved friske historiske byjordsprofiler i arkæologiske udgravninger inde i Ribe. Kør-selv arrangement ved Henrik Breuning-Madsen, KU og Søren Munch Kristiansen, AU.

31. maj  Water mini-symposium at PLEN, UCPH.

Craig Sheridan, The Centre in Water Research and Development at the University of the Witwatersrand : Water in South Africa: Context and opportunities.

Stathis Diamantopoulos, UCPH-PLEN: Importance of soil water dynamics and modelling in environmental problems

6. april. Generalforsamling i Dansk Forening for Jordbundsvidenskab 2017. Indkaldelse.

2017

1. december. Studenterdag 6. studenterdag afholdt 1. december på Inst. Plante - og Miljøvidenskab (6. sal i Højhuset), Thorvaldsensvej 40, Frb C. Tribute to the World soil day  Final program. Associate senior lecturer Edith Hammer and Post-doc Kristin Aleklett, Microbial Ecology, Lund University. Soil on a chip – how to use microfluidics to study microbial ecology in soil systems. Read about Edith and Kristin’s research here.

7. april. Generalforsamling i Dansk Forening for Jordbundsvidenskab 2017. Referat. Regnskab. Rundbordssamtale om undervisning i jordbundslære. Rum R645 på Inst. Plante - og Miljøvidenskab (6. sal i Højhuset), Thorvaldsensvej 40, Frb C. Forud for generalforsamlingen med start kl 13.15 afholdtes en rundbordssamtale med ordstyrer og workshop om undervisning i jordbundslære ved de videregående uddannelser. Oplæg.

2016

9. september Halvdagsekskursion til Feddet ved Præstø Fjord fredag 9. september med start fra KVL (Thorvaldsensvej 40) kl. 12,00. Feddet er en delvist fredet halvø (odde), der afskærer Præstø Fjord fra Fakse Bugt. Det er dannet ved tilførsel af primært sand og grus (samt flintesten) fra Stevns kombineret med landhævning (ca. 1,5 m). Vi så på jordbundsudviklingen på det sandede/grusede udgangsmateriale på tre lokaliteter under forskellige vegetationstyper, og hørte om ptaquilosidforskning i relation til ørebregner. Ekskursionen blev ledet af docent Lars Holm Rasmussen, Professionshøjskolen Metropol

27 Juni – 1 Juli 7th Global Workshop on Digital Soil Mapping, Aarhus University.

9. April Annual general assembly, April 9. 14.00 on Frederiksberg campus. Room to be announced.Followed by talk by Christian Mikutta, PLEN, KU. Arsenic in Wetland Soils: Minerotrophic versus Ombrotrophic Peatlands

2015

4. December: Celebration of the International Year of Soil Science, Faculty of Science, Frederiksberg Campus, Thorvaldsensvej 40, staircase 2, 1st floor, room M117.

13-15: Studenterdag, Frederiksberg Campus. Ved Mette Hansen, IGN, KU and Gry     Lyngsie, Lunds Universitet.

15.15 - 16: Bits of Danish pedology, talk by Ole K. Borggaard, KU. [Abstract]

28. Maj kl 10-12 : International DFJ Seminar on soil texture. Theodor Sorgenfrei  Auditorium, GEUS, Øster Voldgade 10, 2100 Kbh Ø. Organisers: Dansk forening for Jordbundsvidenskab, Department of Geosciences and Natural Resource
Management (IGN) and GEUS. [Invitation]

Program and presentations for download: 

Vibeke Ernstsen, GEUS. Soil texture and particle size – state of the art and novel methods INTRODUCTION [pdf]

Ole K. Borggaard, KU. Soil texture: Some methods and problems. [pdf]

Ingeborg Callesen, KU. Measurement of soil PSD’s by hydrometer/sieving and laser diffraction usingtwo different instruments. [pdf]
 

27. Marts Generalforsamling, indkaldelse her, og foredrag kl 14.00 rum R645 på Inst. Plante- og Miljøvidenskab (6. sal i Højhuset), Thorvaldsensvej 40.

Fjernelse af fosfor fra markdræn – Removal of phosphorus from agricultural drainage water. Postdoc PhD Gry Lyngsie. Kort resume: Foredraget vil være baseret på Grys phd-projekt, som i korthed gik ud på at teste forskellige carbonat- og jernoxid-baserede produkter for evnen til som filtermaterialer effektivt at tilbageholde P i drænudløb for at reducere P belastningen i vandløb, søer og fjorde. Derfor blev som mål for effektiviteten materialernes kapacitet og hastighed for P retentionen bestemt samt deres evne til at tilbageholde P ved faldende P koncentration i drænvandet. Projektet er en del af et større forskningsprojekt, som gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet og producenter af de forskellige testede materialer. 

2014

21. Nov Dræning - status og udfordringer set fra jordbundens synspunkt [program] DFJ Seminar. Fredag den 21. November. Aarhus Universitet, Institut for Geoscience, Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Aarhus C.

Dansk forening for Jordbundsvidenskab afholdt en velbesøgt temadag om dræning med mange gode bidrag. Den afsluttende diskussion om forskningsbehov blev modereret og sammenfattet af Merete Styczen.

 "Vi blev klogere på sammenhængen mellem grødeskæring og vandstand i en række åer, og blev mindet om, at en sideeffekt af dræningen på Lolland var udryddelse af Malaria (Lollandsk feber). Den nuværende dimensionering af dræn bygger på nedbørsvurderinger fra 30’erne. Det faktiske dræningsbehov er vanskeligt at vurdere, blandt andet for en række historiske opgørelser har et tvivlsomt grundlag." Læs mere her.

14. Maj Generalforsamling. kl 14:15 på Institut for geovidenskab og naturressourcer, Skov & Landskab, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C i Rewentlows stue, Forhuset, 1. sal, lokale L202.

14. Maj Jordbunden som landskabsdannende faktor – klimpelandskabet”. Foredrag af professor Henrik Breuning-Madsen.

11. Marts kl 11 - 14.00 Studenterdag. Inst. Plante- og Miljøvidenskab (6. sal i Højhuset), Thorvaldsensvej 40, Frb. Lokale R645 og R646.

11. March kl 14.00 (same place as above)

DFJ seminar: Redox processes in soil and biologically mediated or catalyzed element cycling

The prospect of changing soil water dynamics in the root zone following e.g. changing precipitation patterns and ground water levels will affect biologically mediated or catalyzed transformation and cycling of elements in soils. The seminar will focus on redox processes in soils that are water saturated from time to time causing a shifting redox potential.  Redox processes are involved in transformation and cycling of elements, e.g. carbon, phosphorus, sulfur and nitrogen.

The process of mineralization of both natural and xenobiotic organic compounds and the release of the greenhouse gases N2O and CH4 from soil are affected by soil redox potential. Changing redox potentials may mobilize e.g. phosphorus and iron, and many other examples exist. The idea of this seminar is to provide a picture of knowledge and activities within the soil science discipline on the changing soil water dynamics and the link to element transformation and cycling.

2013

7. maj kl 9.15 - 17.30 Soil carbon monitoring in Danish soils – which soil carbon stock changes can be measured over time ? LIFE Campus, Grønnegårdsvej, 1870 Frb C, Auditorium 1-04.1.

Open seminar arranged by the Danish Soil Science Society putting focus on soil carbon stock assessments under the Kyoto Protocol, on stock changes and processes that affect them. We will discuss resampling methods, results, uncertainties and biases related to soil carbon assessments in upland and hydromorphic soils either under agriculture, semi-natural vegetation or forest cover, and also summarize developments in global soil carbon assessments.  Programme. Also appearing: Variation of Carbon Stocks in Danish Forest Soils. Petros Georgiadis, Inge Stupak Møller, Lars Vesterdal. Slides.

Auditorium 1-04-01 and in the afternoon, excoursion to Vestskoven, O4.

1. Marts kl 9.30 - 14.30 Studenterdag. Inst. Plante- og Miljøvidenskab (6. sal i Højhuset), Thorvaldsensvej 40, Frb. Lokale R645 og R646.

1. Marts kl 15.00 Foredrag (samme sted). Forbedring af grovsandet underjord med biokoks. Ved lektor Carsten T. Petersen, Inst. Plante- og Miljøvidenskab. Resume.

1. Marts kl 15. Generalforsamling (samme sted). Indkaldelse. Referat.

2012 

20. april kl. 14.00 Generalforsamling i Dansk Forening for Jordbundsvidenskab. Rum R645 og R646 på Inst. Grundvidenskab og Miljø (6. sal i Højhuset), Thorvaldsensvej 40. Referat. Regnskab. Foredrag: Håndtering af vejvand i byer. Af ph.d-studerende Karin Cederkvist (Inst. Grundvidenskab og Miljø, KU). Slides. Resumé.

2011

3. oktober. Ekskursion til Jellingehøjene og våd klimp i Stensbæk plantage. Ekskursionsleder Henrik Breuning Madsen. Indbydelse.

9. september. Studenterdag i Dansk Forening for Jordbundsvidenskab. Det Biovidenskabelige Fakultet, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C. Mødeledere: Ph.D. stud. Gry Lyngsie og Karina K. Jessing. Indbydelse. Program. 

21. juni. Ekskursion til Climaite centerets forsøgsfaciliteter i Jægerspris. Værter: Teis Mikkelsen og Nina Wiese Thomsen, Risø-DTU. Indbydelse. 

26. maj. Ekskursion til Kalvebod Miljøcenter. Rensning af jord forurenet med tungmetaller og organiske kontaminanter. Vært projektleder Julie Kathrine Jensen. Indbydelse

18. marts. Generalforsamling på KU-LIFE. Referat og regnskab. Foredrag af Lektor Søren Munch Kristiansen (Geologisk Institut, Aarhus Universitet) med titlen: Jorden og Sundheden. Slides. Resumé.

2010 

8. oktober. Heldagstur til Svanninge Bjerge på Sydfyn, Steensgård Gods. Vært Casper Szilas og Søren Skibsted. Indbydelse.

21. april. Generalforsamling på KU-Life, Rolighedsvej 23, Frederiksberg, lokale 330 kl 15-16. Referat. Regnskab. Foredrag: Nordiske skovjorde under forandring drevet af fremtidige klimaændringer og bioenergi-efterspørgsel. Ved Post doc Ingeborg Callesen, DTU, Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse, Sektion for Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering. Slides

Resumeer af foredrag

Jordbundslæren ved de videregående uddannelser anno 2017 – lost in transition eller fuld fart frem?

 • Udviklingstendenser i undervisningen i jordbundslære på universiteterne og de mellemlange videregående uddannelser i Danmark og udlandet.

 • Udviklingstendenser i de studerendes læring, færdigheder og kompetencer – hvordan går det?

 • Kan der samarbejdes med MVU og erhvervsliv om undervisningen i praktiske/analytiske færdigheder?

 • Undervisningsmaterialer, modeller og lærebøger – hvad findes der og er der behov for udvikling af nyt?

 • Jordbundslære og kemi i studiestarten – hvordan møder man en inhomogen studentergruppe gennem jordbundslæren?

 • Rekruttering til de videregående jordbundskurser på kandidat og Ph.D. niveau – kan der samarbejdes på tværs af institutter om egnede kurser?

 • Er virtuelle undervisningsmaterialer på www godt eller skidt? Kan DFJ hjælpe med at finde og videreformidle det bedste?

 • Hvordan sikres de praktiske færdigheder i kortlæsning, forståelse og tolkning af digitale jordbundskort, egen kortlægning, udtagning af jordprøver, analyse og fortolkning?

 • Kan teoretiske øvelser erstatte praktiske øvelser i felt og laboratorium?

 • Kan der samarbejdes om ekskursioner?

Workshop at Aarhus University, Denmark from 27 June – 1 July, 2016. Call for abstract is now open. Read more at digitalsoilmapping.org [call for abstracts]

Key themes for the meeting included:

 • Data collection, acquiring new input information and auxiliary data (especially remote sensing, proximal soil sensing, digital terrain model data etc.); data combination

 • Soil and environmental sampling optimization for DSM purposes

 • Scorpan model functions (classification and regression trees, random forests, artificial neural networks, etc.)

 • Introducing new methods and models and modification of the older ones

 • Exploitation and processing of legacy data

 • Mapping scale issues, upscaling and downscaling, maps disaggregation; harmonization of maps of different origin

 • Map uncertainty assessment

 • Visualization of the DSM products

 • Applications of DSM (e.g. soil organic carbon mapping, soil degradation maps)

 • GlobalSoilMap.net project

Venue: Aarhus University Campus, DK-8000 Aarhus C

Christian Mikutta: Arsenic in Wetlands

The metalloid As is recognized as a potentially toxic trace element threatening soil and drinking water resources in many parts of the world. Wetlands have been shown to accumulate As but the mechanisms of As immobilization in these organic matter (OM) dominated ecosystems are poorly understood. So far, the influence of OM on the fate of As in wetlands and related environments has been mainly discussed in terms of the reductive dissolution of As-bearing metal-(oxyhydr)oxides, competitive adsorption and redox reactions, stabilization of As-bearing mineral colloids, and the precipitation of As-bearing minerals. However, several wetland systems and peaty sediments showed As enrichments not related to the presence of As-bearing minerals, suggesting an immobilization of As through complexation with OM. This talk will give an overview of potential As-OM interaction modes and highlight fundamental differences in As immobilization between minerotrophic and ombrotrophic peatlands.

Forbedring af grovsandet underjord med biokoks. Ved lektor Carsten T. Petersen, Inst. Plante- og Miljøvidenskab

Biokoks er et eksempel på en bred vifte af carbonrige materialer (biochar) fremstillet ved ufuldstændig forbrænding af organiske restprodukter, fx halm. Disse materialer er genstand for en omfattende international forskning, idet forsøg har vist, at de er meget persistente i jordbunden (carbon-lagring) og at de kan forbedre jordbundskvaliteten ved at øge jordbundens CEC og dens evne til at adsorbere miljøskadelige stoffer (pesticider, tungmetaller). Desuden kan materialerne forbedre jordbundens vandhusholdning. I foredraget vil nogle foreløbige danske resultater med brug af biokoks på grovsandet underjord blive fremlagt.

Karin Cederkvist: Håndtering af vejvand i byer

Kort resumé:  Præsentationen vil beskrive nogle af de problemer, vi ser i forbindelse med store (ekstreme) nedbørmængder (jf. 2. juli 2011) og give nogle bud på, hvordan vi kan håndtere disse problemer i byerne Mere specifikt vil præsentationen beskrive foredragsholderens undersøgelser omkring kvalitet og infiltrering af vejvand samt betydningen af jordbundens sammensætning for vejvandsinfiltrering. I forbindelse med foredraget vil partnerskabet Vand -I-Byer blive præsenteret.

Ole K. Borggaard: Bits of Danish Pedology

Pedology comprises formation (genesis), classification and mapping of soils in their natural settings as determined by the five soil forming factors including parent material, topography, climate, biota and time. Although originally supposed to support plant production (mainly agriculture), the intensive cultivation (drainage, liming, fertilization and mechanization) starting in mid 1800s to increase crop yields has resulted in often profound changes of soil morphology and physio-chemical composition. Thus, pedology of many agricultural soils has now little in common with their counterparts in natural settings. This is probably the background why Danish pedological studies during the period late 1800s to late 1900s were concentrated on forest and other less ‘anthropogenic’ soils. On the other hand, with todays’ focus on environment, results of such studies may be useful in predicting development of former agricultural soils following afforestation or changes to other kinds of near-natural land-use. While earlier studies were concentrated on composition and development of soils mainly on sandy materials, often in coniferous versus deciduous forests, most soil studies in more recent decades have concentrated on the environmental role of soils in relation to air and water pollution. Thus, sorption of heavy metals, phosphate and certain pesticides, pesticides degradation, nitrate reduction and carbon sequestration by various soils and soil components as well as polluted soil remediation have been subjects of many soil investigations from mid 1900s until now. The presentation will concentrate on Danish pedology up to 1990 very much based on the review “Pedological Research in Denmark” by L. Petersen published in Folia Geographica Danica 19 (1991) 9-48. More recent pedological research has mainly focused on soils in an environmental context with contributions, often as bachelor, master and PhD theses, from a very large number of scientists coming mainly from Aarhus University (incl. Foulum), Copenhagen University, Aalborg University, Technical University and GEUS.