Dansk Forening for Jordbundsvidenskab

 

Danske jordbundsprofiler - en samling af 68 danske velbeskrevne jordprofiler

USDA National Resources Conservation Centre

Joint Research Centre - European Soil Portal

BSSS - British Soil Science Society

 

European Journal of Soil Science

Geoderma

Plant and Soil

Soil Science Society of America Journal

Soil Use and Management

Nature geoscience