Dansk Forening for Jordbundsvidenskab

 

Velkommen til Dansk Forening for Jordbundsvidenskab - DFJ

Det er Foreningens formål at støtte og fremme kendskabet til jordbunden og dens funktioner. Jordbunden er en ikke-fornybar ressource med en række vigtige funktioner. Jordbunden er planternes vækstmedium og dermed afgørende for produktionen af føde, foder og fibre. Den beskytter vandmiljøet mod forurening og forsyner os med nyttige råstoffer. Desuden rummer jordbunden en stor mangfoldighed af gener og kulturminder.

Dansk Forening for Jordbundsvidenskab er en del af International Union of Soil Sciences og med i European Confederation of Soil Science Societies. Disse organisationer har en række arrangementer og tilbud, som medlemmer af DFJ kan nyde godt af. Lokalt tilbyder Foreningen foredrag om jordbunden og jordbundsforhold i bred forstand samt ekskursioner til lokaliteter med interessante jorde og landskaber. Foreningen er åben for alle med interesse for jordbunden og jordbundsforhold.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

  Bjarne W. Strobel bjwe(a)plen.ku.dk (formand)

Gry Lyngsie

Ingeborg Callesen: ica(a)ign.ku.dk (kasserer)