Dansk Forening for Jordbundsvidenskab

 

Kontingent og indmeldelse

Hvis du vil være medlem af DFJ og få mulighed for at deltage i vore arrangementer, så send en mail til Bjarne Strobel, bjwe(a)plen.ku.dk.

Kontingent er 200 kr per år for ordinære medlemmer og 50 kr per år for juniormedlemmer. Betalingsfristen er 1. juli, rykkere sendes ud i efteråret. 

Kontingentet kan betales på følgende måder:

1.    Beløbet overføres til Foreningens konto i Jyske Bank med reg. nr 5064 og kontonr 1214320. Skriv dit navn og årstallet som kontingentet er for i meddelelsesfeltet.

Benyt ikke kortart 73. Pga. ændringer i netbanken modtager vi ingen oplysninger om afsenderen og betalingen kan ikke identificeres.