Dansk Forening for Jordbundsvidenskab

 

Kontingent og indmeldelse

Hvis du vil være medlem af DFJ og få mulighed for at deltage i vore arrangementer, så send en mail til Bjarne Strobel, bjwe(a)plen.ku.dk.

Kontingent er 200 kr per år for ordinære medlemmer og 50 kr per år for juniormedlemmer. Betalingsfristen er 1. juli, rykkere sendes ud i efteråret. 

Foreningens konto er lukket per 1. december 2020 pga. stigende bankgebyrer.

Betalingsmåde oplyses ved næste opkrævning.

IUSS kontingent er betalt indtil 1. januar 2024.